Как да изтегля заем без трудов договор?

Как да изтегля заем без трудов договор?

Днес мнозина имат нужда от допълнителна финансова подкрепа, за да се справят с текущите си финансови разходи. Това е причината все повече хора да се обръщат към финансови институции за получаване на заеми – фирми за бързи кредити или банки.

За да се усвои заем обаче, следва да са налице някои условия, въз основа на които кредиторът да вземе своето решение дали да даде, или не исканата сума. Един от факторите, които се вземат предвид при кандидатстване за кредит, са трудовите договори.

При кандидатстване за потребителски кредит в банка трудовият договор е задължително условие за одобрение. Пред тези, които не работят по трудов договор обаче, възниква въпросът как да изтегля заем без трудов договор?

Възможно ли е получаването на заем без трудов договор?

Да, възможно е, но само ако успеете да декларирате друг тип доход, бил той от граждански договори, наеми, пенсии или друг източник. Специфичното е, че не всяка финансова институция ще ви го предостави. Банките, както споменахме, държат изключително много на трудовия договор при искане на потребителски заем.

Утвърдили се като иновативни и удобни финансови инструменти, предлаганите от фирми за краткосрочни заеми бързи кредити стават все по-предпочитан продукт. Причините за това са възможността за получаване на бърз кредит дори и без трудов договор и при изключително опростени процедури.

Как да вземете бърз кредит без трудов договор?

Най-добрият вариант е да се обърнете към компании за краткосрочно кредитиране, по-известни като фирми за бързи кредити. Те предоставят гъвкави условия и дават възможност за кандидатстване както офлайн (във физически офис), така и онлайн.

Колкото и удобни да са бързите кредити, при тях също съществуват определени правила и условия. Така например, ако планирате да вземете заем от небанкова компания, е важно да имате предвид следното:

Докажете как ще върнете заема

Нито една кредитна институция, включително и тези, предоставящи бързи заеми при облекчени условия, няма да ви предоставят пари на заем при липса на каквито и да било доходи. С други думи, за да получите одобрение, следва да декларирате пред кредитора си източника на доходи.

Както стана ясно, не е задължително условие те да се получават въз основа на трудов договор. Фирмите за бързи пари ще вземат предвид всеки един доход, който получавате като физическо лице.

Съобразете се с изискванията на кредитора

Често при кандидатстване за бърз заем без трудов договор компаниите прилагат специфични условия. Няма как да получите искания заем, ако не се съобразите с тях. Така например някои компании могат да изискват от вас да предоставите гарант за кредита си – поръчител или друг тип актив. Не е изключено сумите, за които кандидатствате, наред със сроковете по заема, също да са ограничени.

Бъдете коректни

Компанията, към която сте се обърнали за кредит, ви се е доверила и ви е дала заем, въпреки нестабилното ви финансово състояние. Морален и законов дълг е да подходите коректно към кредитора, спазвайки условията по сключения договор.

Важно е да внасяте дължимите вноски по кредита си в срок и в пълния им размер. Всякакви отклонения и опити да избегнете това си задължение носят негативни последици за вас като платци по кредита.